MOVE • LIFT • PRESS

RMR SLOVENSKO – SPOĽAHLIVÁ CESTA K VAŠIM CIEĽOM

VZNIK

Spoločnosť RMR SLOVENSKO, s.r.o. je tu s vami a hlavne pre vás už od roku 1998. Svojou činnosťou nadviazala na bohatú históriu strojárskej výroby v regióne. Počiatočným výrobným sortimentom boli predovšetkým generálne opravy a servis priamočiarych hydromotorov od rôznych výrobcov na slovenskom trhu. Tie predstavovali až 90% objemu. Zvyšnú časť produkcie dopĺňala výroba nových výrobkov vlastnej konštrukcie.

rmr slovensko o firme
rmr chemlon humenne

ROZVOJ

Spoločnosť RMR Slovensko postupom času zúročovala svoje skúsenosti v medzinárodnom konkurenčnom prostredí, výsledkom čoho dnes dokáže pokryť aj tie najnáročnejšie potreby trhu v konkurenčných cenách a svetovej kvalite. Výrobný program pretransformoval a v súčasnosti tvorí prevažnú časť výroba nových výrobkov a príslušenstva v dvoch samostatných výrobných závodoch v Humennom a Snine. Od roku 2008 prevádzkuje spoločnosť v priemyselnom parku v Humennom samostatnú prevádzku Galvanizovňa, kde sa aplikuje povrchová úprava galvanické tvrdé chrómovanie a alkalické zinkovanie.

ZAMERANIE

Naša spoločosť  vám nielen poslúži  aj dodá. Produkcia spoločnosti RMR Slovensko, s.r.o. je určená predovšetkým pre automobilový priemysel, stavebné, banské a zemné stroje, poľnohospodársku a manipulačnú techniku, lesné zariadenia, priemyselné zariadenia, lisy a iné.

KDE O NÁS BUDETE POČUŤ

Pôsobíme nie len na území EU. Teritoriálnemu umiestneniu produkcie výrazne dominujú štáty Európskej únie (Nemecko, Rakúsko, Francúzsko, Česká republika…). Značná časť produkcie je exportovaná do krajín mimo Európskej únie (predovšetkým Bielorusko a Rusko). Ostatná produkcia smeruje na slovenský trh, ktorému dominujú generálne opravy a servis hydraulických valcov a príslušenstva.

Rozvoz vlastných výrobkov a zvoz generálnych opráv zabezpečujeme v rámci Slovenskej republiky a blízkeho zahraničia vlastnými vozidlami do 3,5t bezplatne. Spoločnosť disponuje aj vlastnou výjazdovou servisnou skupinou, ktorá je pripravená na operatívne servisné zásahy priamo u zákazníka.

VŽDY DÁVAME LEN TO NAJLEPŠIE

Využite našu jedinečnosť a najvyššiu kvalitu. RMR Slovensko, s.r.o. disponuje vlastným vývojovým a konštrukčným oddelením s databázou viac ako 2500 vlastných výkresových dokumentácií.

Spoločnosť má certifikovaný systém riadenia kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2015.

certifikát iso 9001

Naši partneri

Naše partnerstvá stoja na pevných základoch kvality a úspešných zdolávaní výziev, ktoré ochotne prijímame aby ste vy mohli rásť s nami.