Vaše špecifické požiadavky na výrobok nie sú pre nás prekážkou.

PORTFÓLIO

SERVIS A GENERÁLNE OPRAVY HYDRAULICKÝCH VALCOV A PRÍSLUŠENSTVA

– Servis a generálne opravy všetkých typov a druhov hydraulických valcov, hydraulických rúk a drapákov.

– Servis a generálne opravy hydraulického príslušenstva (rotačné prívody, otočné zariadenia, zdvíhacie plošiny)

– Vlastná servisná výjazdová skupina

– Operatívne servisné zásahy priamo u zákazníka

Spoločnosť RMR Slovensko, s.r.o. zabezpečuje komplexný servis v oblasti opráv hydraulických valcov všetkých druhov a typov a prislúchajúceho príslušenstva (rotačné prívody, otočné zariadenia, zdvíhacie plošiny a iné). Okrem výrobkov vlastnej produkcie zabezpečujeme opravy a servis hydraulických valcov aj od iných výrobcov.

Samotný servisný úkon prebieha nasledujúcimi fázami: Demontáž hydraulického valca, premeranie a preleštenie jednotlivých dielcov, analýza a predbežná kalkulácia, oprava/úprava/výmena tesniacich prvkov a poškodených dielov, montáž, tlaková skúška a povrchová úprava hydraulického valca.

Servisné úkony sú vykonávané promptne a s cieľom poskytnúť zákazníkovi optimálne riešenie opravy s elimináciou opakovanej poruchy. Servis štandardizovaných teleskopických hydraulických valcov sa uskutočňuje aj formou okamžitej výmeny.

Špecializovaná servisná výjazdová skupina posudzuje rozsah potrebných opráv a vykonáva operatívne servisné zásahy priamo u zákazníka. Vlastnou dopravou (do 3,5t) zabezpečujeme zvoz a rozvoz súčiastok a hotových výrobkov určených na opravy a úpravy.

Technickí pracovníci poskytujú odborné poradenstvo a navrhujú odporúčania v oblasti znižovania nákladov na opravy a údržbu hydraulických valcov a ich súčastí.

Strategickou konkurenčnou výhodou spoločnosti RMR Slovensko, s.r.o. je prevádzka vlastnej galvanizovne a technológie na lokálnu opravu chrómového povrchu piestnych tyčí, ktoré dokážu výrazným spôsobom skrátiť čas samotnej opravy a zabezpečiť úsporu vynaložených nákladov.

Pre viac informácií, prípadne ak máte záujem o konzultáciu či vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky, nás neváhajte kontaktovať!

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE