Vaše špecifické požiadavky na výrobok nie sú pre nás prekážkou.

PORTFÓLIO

VÝROBA HYDRAULICKÝCH VALCOV (HYDROMOTOROV) A NÁHRADNÝCH DIELOV

Spoločnosť RMR Slovensko, s.r.o. predstavuje rozhodujúceho výrobcu hydraulických valcov na Slovensku s proexportne orientovanou produkciou (Nemecko, Francúzsko, Rakúsko, Česká republika, Bielorusko, Rusko…). Výroba je technologicky zameraná predovšetkým na kusovú a malosériovú výrobu.

Vlastné konštrukčno-vývojové stredisko sa podieľa na vývoji a návrhu hydraulických valcov podľa technických požiadaviek zákazníka. Výsledkom ich práce sú hydraulické valce najrôznejších variantov, rozmerov, typov a konštrukčných riešení. Samozrejmosťou je konzultačná činnosť a odborné poradenstvo v predmetnej problematike.

Široká škála produktov zahŕňa:

  • Dvojčinné (jednostranné, teleskopické, obojstranné);
  • Jednočinné (jednostupňové, teleskopické);
  • Plunžrové (uzavreté s definovaným zdvihom, otvorené s voľným zdvihom);
  • Pneumatické (duralové, chrómované, štandardné).

Produkcia spĺňa najprísnejšie kvalitatívne kritéria požadované v medzinárodnom prostredí, pri dodržaní konkurenčných cien. Svoje široké spektrum použitia nachádzajú predovšetkým v automobilovom priemysle, stavebných, banských a zemných strojoch, poľnohospodárskej a manipulačnej technike, lesných a priemyselných zariadeniach, lisoch atď.

Sme schopní dodať:

  1. Štandardizované hydraulické valce – výroba podľa špecifikácie z výrobného katalógu:
  2. Špeciálne/atypické hydraulické valce, ktorých výroba sa realizuje podľa:
  • Individuálnych požiadaviek zákazníka (kompletnú výkresovú dokumentáciu dodá RMR Slovensko, s.r.o.);
  • Vlastnej výkresovej dokumentácie dodanej zákazníkom;
  • Dodaného vzorku už existujúceho hydraulického valca (dielca), pričom zameranie a skreslenie je možné realizovať aj priamo u zákazníka.

Zvoz/rozvoz súčiastok a hotových výrobkov zabezpečujeme vlastnou dopravou (do 3,5t), pričom  balenie zabezpečuje, aby nedošlo k ich poškodeniu alebo úniku prevádzkových kvapalín.

Pre viac informácií, prípadne ak máte záujem o konzultáciu či vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky, nás neváhajte kontaktovať!

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE